We moeten niet méér maar slimmer gaan werken

6 juli 2022

Mirjam de Rijk

En ja hoor, daar is-ie weer, de commissie-Bakker. De commissie die onder leiding van toenmalig TNT-baas Peter Bakker in 2008 de noodklok luidde over het dreigende gebrek aan arbeidskrachten in Nederland. Decennialang in de vergetelheid, maar nu door personeelsgebrek de koffers op Schiphol ‘verwezen’, klassen naar huis worden gestuurd en openingstijden aangepast, duikt ‘Bakker’ weer regelmatig op in analyses en pleidooien. Door de vergrijzing, zo stelde Bakker in 2008, zouden er op korte termijn in Nederland honderdduizenden mensen te weinig zijn om het werk te doen. De commissie had het over een tekort van 350.000 arbeidskrachten in 2015, daarna oplopend naar 650.000. En dus moesten we allemaal langer gaan werken, en moest de werkloosheidsuitkering op de schop.

Toen kwam de financiële crisis. En tegen de tijd dat we daar een beetje bovenop waren, kwam corona. Maar inmiddels, nog geen half jaar na de laatste lockdown, is het verleidelijk om Bakker weer van stal te halen. Zie je wel, er is structurele krapte, en het komt door de vergrijzing.

Het is een aanvechting die mensen eigen is, zeker als het over economische ontwikkelingen gaat: het heden beschouwen als voorspelling voor de toekomst, incidentele ontwikkelingen zien als blijvende trend. Zeker als het over werk gaat wordt elke ontwikkeling al snel geduid als blijvende trend. Loopt de werkloosheid op, dan kunnen we ons niet voorstellen dat het ooit anders wordt. Zijn er even daarna juist personeelstekorten, dan wordt ook dat geduid als structureel.

Nederlanders werken anno 2022 meer dan ooit tevoren

Daar is in dit geval echt weinig reden toe. Er zijn immers tal van tijdelijke oorzaken voor de huidige krapte. Het ziekteverzuim is anderhalf keer zo hoog als vóór corona. Er gingen de afgelopen jaren veel minder bedrijven failliet dan gebruikelijk, want de coronasteun hield niet alleen gezonde bedrijven overeind maar ook ongezonde. We leven massaal onze ‘inhaalvraag’ uit, van consumptie, uitjes én van opgenomen vakantiedagen. Allemaal oorzaken die duiden op de tijdelijkheid van de krapte. Alleen al het extra ziekteverzuim scheelt dagelijks zo’n 160.000 arbeidskrachten. Historisch is krapte eerder uitzondering dan regel: de werkloosheid was de afgelopen halve eeuw slechts gedurende zeven jaar lager dan vier procent.

Dat doet niets af aan de huidige ellende van oplopende werkdruk en verminderde dienstverlening. Maar degenen die de huidige krapte duiden als structureel, lijken de oplossing belangrijker te vinden dan de analyse. Meer werken! En dan niet even tijdelijk meer werken omdat collega’s ziek thuis zitten, maar structureel. Laten we het ‘bakkeren’ noemen. Voor mensen die graag meer uren zouden maken maar daarvan worden weerhouden door onmogelijke werkroosters, gebrek aan kinderopvang of ontbrekende reiskostenvergoeding is het natuurlijk mooi als die knelpunten eindelijk worden opgelost. Levert de krapte toch nog wat goeds op. Maar een algemeen pleidooi om meer te werken in een rijk land met een schokkend percentage burn-outs is het paard achter de wagen spannen.

Nederlanders werken anno 2022 meer dan ooit tevoren. Ja, u leest het goed. Deel je het totaal aantal uren dat we met z’n allen werken door het aantal inwoners van Nederland, dan werken we méér dan ooit. Weliswaar meer in deeltijd dan vroeger, maar wel door beide partners, en tot op veel latere leeftijd. En dat betekent dat al het andere – de zorg voor kinderen, ouders, de buurt, de rest van het leven – in kortere tijd gepropt moet worden. Is het werkelijk de bedoeling om, op de golf van de huidige tijdelijke krapte, die druk nog verder op te gaan voeren?

Maar die vergrijzing dan, waardoor er in de toekomst minder werkenden zijn in verhouding tot de totale bevolking? Die vergrijzing kan een mooie aanleiding zijn om eindelijk slimmer te gaan werken in plaats van meer. Door steeds het arbeidsleger te vergroten – eerst met gastarbeiders, toen met vrouwen, toen met studenten en het opschuiven van de pensioenleeftijd – was slimmer werken decennialang niet nodig. Het maakte werkgevers lui. Om de vergrijzing op te vangen is het al genoeg als Nederland elk jaar een heel klein pietsie slimmer gaat werken; in economische termen het verhogen van de arbeidsproductiviteit met nog geen half procent per jaar. Weg met de decennialange luiheid.