Meer winst dan loon

8 november 2023

Mirjam de Rijk

Soms zeggen cijfers meer dan woorden. Een klein tabelletje was misschien genoeg geweest op deze plek. Een tabelletje met maar twee kolommen: één voor de winst en één voor de beloning van werknemers. En dat dan voor het jaar 2019 en 2022. Maar ik zal de cijfers aan elkaar praten.

Er is namelijk zonder dat we het echt doorhadden vorig jaar iets bijzonders gebeurd. Iets schokkends misschien wel, al zal een enkeling daar mogelijk anders tegenaan kijken. In 2022 was, als je alle bedrijven in Nederland bij elkaar optelt, de gemaakte winst hoger dan het bedrag dat bedrijven met z’n allen in dat jaar besteedden aan de beloning van hun werknemers. Dat is in de hele geschiedenis, althans sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek het meet, maar één keer eerder gebeurd. Dat was in 2007, een jaar voor het uitbreken van de financiële crisis. Ook toen kon het geld voor sommigen niet op.

Let wel, het gaat hier over het salaris van miljoenen mensen versus de winst voor de bedrijfseigenaren. Aan salarissen werd vorig jaar 330 miljard euro besteed, terwijl er voor de bedrijfseigenaren 344 miljard winst was. Het gaat hier om de niet-financiële vennootschappen, kort gezegd de bedrijven die spullen en diensten produceren. De financiële instellingen, waar banken, verzekeraars en pensioenfondsen onder vallen, zijn een aparte categorie in de CBS-statistieken. Die maakten in 2022 ook nog eens 190 miljard euro winst. In de financiële sector is de winst altijd al heel veel hoger dan het bedrag dat deze bedrijven besteden aan de beloning van werknemers, een factor tien ongeveer.

Bij deze bedragen gaat het over bruto winsten versus de bruto beloning van werknemers. Over de winst moet nog winstbelasting betaald. Dat is zoals bekend niet zo veel: in 2022 betaalden álle bedrijven samen, dus de gewone bedrijven plus de financiële instellingen, 38 miljard euro winstbelasting. Bij de beloning van werknemers ligt dat een beetje anders. Daar gaat van dit bruto bedrag maar liefst zestig procent af aan premies (werknemers- én werkgeverspremies) en belastingen.

Dat het in de denkbeeldige tabel interessant zou zijn om naast het jaar 2022 ook het jaar 2019 te vermelden, is omdat je dan ziet hoe snel de winsten in de afgelopen jaren zijn opgelopen, zonder daarbij afgeleid te worden door de twee ingewikkelde coronajaren die cijfers en discussies soms vervuilen. 2019 was voor bedrijven een goed jaar, en drie jaar later waren de winsten al weer bijna dertig procent hoger. Het staat allemaal in de Nationale Rekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de optelsommen des lands.

ING én Shell gaan weer voor miljarden eigen aandelen inkopen

344 miljard winst bij de gewone bedrijven, 190 miljard in de financiële sector, het zijn bedragen met negen nullen die het voorstellingsvermogen al gauw te boven gaan. En dat wordt eigenlijk alleen maar erger als je ze relateert aan een paar actuele discussies van dit moment. Neem bijvoorbeeld de commotie afgelopen weken over de Tweede Kamer die het bedrijfsleven als ‘pinautomaat’ zou gebruiken bij het aanpassen van de rijksbegroting. Afgaande op sommige commentaren betekende die lastenverzwaring zo ongeveer het einde van de economie. Het ging over een belastingverhoging voor bedrijven van nog niet eens één miljard euro.

Of neem het geld dat nodig is voor klimaatbeleid in arme landen. Al decennialang mislukken internationale klimaatonderhandelingen omdat rijke landen weigeren met voldoende geld over de brug te komen voor armere landen, zodat ook zij zich kunnen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat dan over – let wel, betaald door álle rijke landen samen – een bedrag van honderd miljard euro per jaar. De rijke landen komen op dit moment niet verder dan een vijfde hiervan, zo becijferden de VN vorige week.

Die weigerachtige houding is ‘een bom onder de onderhandelingen voor de volgende klimaattop’, waarschuwden de VN-onderzoekers. Het VN-rapport verscheen op dezelfde dag dat zowel ING als Shell aankondigde weer voor miljarden aan eigen aandelen in te gaan kopen, bij gebrek aan een betere bestemming voor de winst.

De klimaattop is eind deze maand in Dubai.